ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้

ชื่อทัวร์:ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ รหัสทัวร์: JAP089 ราคา: 22,999 บาท สถานที่น่าสนใจ: วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ อาหาร: HS0009 22,999.- โดยสายการบิน Thai Lion air เลสโก ใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ ชื่นชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโรและสวนโชวะคิแนน สัมผัสสายน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายไหลรวมกัน ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคคไค ดูโปรแกรม PDF ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 คน) พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จอง 26 – 30 ตุลาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- จองทัวร์ 25 – […]