ติดต่อ Bonstartravel จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 Tel.097-273-8787

KOR035KOR035
Beautiful architecture building N Seoul tower on namsan mountain landmark of Seoul City in South KoreaBeautiful architecture building N Seoul tower on namsan mountain landmark of Seoul City in South Korea
ชื่อทัวร์: ซุปตาร์ บิงชู...เกล็ดหิมะ
รหัสทัวร์: KOR035
ราคา: 14,888 บาท
สถานที่น่าสนใจ: โซลทาวเวอร์ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ EUNPYEONG HANOK VILLAGE
อาหาร: HS0009

17,000 14,888.-

  • โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) (บินดึก-กลับเช้า เที่ยวคุ้มสุดๆ)
  • โซลทาวเวอร์… 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
  • สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกี…และสัมผัสหิมะขาวแรกของเกาหลี
  • สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์…สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  • ชิมสตรอเบอร์รี่… ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่
  • พร้อมเต็มอิ่มกับ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!
ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 คน)
เด็ก
พักเดี่ยว จอง
24 – 28 พฤศจิกายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.-
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.-
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.-
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.-
01 – 05 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
02 – 06 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
18,888.- 18,888.- 6,000.-
03 – 07 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
19,888.- 19,888.- 6,000.-
04 – 08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
19,888.- 19,888.- 6,000.-
05 – 09 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
19,888.- 19,888.- 6,000.-
06 – 10 ธันวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.-
07 – 11 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
08 – 12 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
09 – 13 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
10 – 14 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
11 – 15 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
12 – 16 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
13 – 17 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
14 – 18 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
15 – 19 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
16 – 20 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
17 – 21 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
18 – 22 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
19 – 23 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
20 – 24 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
21 – 25 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
22 – 26 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
23 – 27 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
24 – 28 ธันวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.-
25 – 29 ธันวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.-
26 – 30 ธันวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.-
27 – 31 ธันวาคม 2562 22,888.- 22,888.- 6,000.-
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
(วันขึ้นปีใหม่)
23,888.- 23,888.- 6,000.-
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562
(วันขึ้นปีใหม่)
22,888.- 22,888.- 6,000.-
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562
(วันขึ้นปีใหม่)
21,888.- 21,888.- 6,000.-
หมายเหตุ :รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
(รวมท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**